ลดความเสี่ยงของหลอดเลือดตีบตันและโรคหัวใจโดยไม่ต้องไปทำ Bypass

หลายปีที่ผ่านมานี้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจตีบตันนับว่าเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ และยังเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ โดยเป็นรองเพียงแค่โรคมะเร็งเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาเราพบว่าพฤติกรรมการกิน การออกกำลังกาย และความเครียดเป็นปัจจัยสำคัญ

Read More »

รู้เท่าทันภาวะ Hormone Imbalance หรือ ฮอร์โมนผิดปกติ PMS

โดยหลัก ๆ แล้วอาการของภาวะ PMS มักจะแสดงอาการออกมาเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ อาการทางด้านอารมณ์ และอาการทางด้านร่างกาย ซึ่งมาเช็กกันเลยค่ะว่าคุณมีอาการ ดังต่อไปนี้หรือไม่ ?

Read More »

ปรับสมดุลร่างกายเตรียมมีบุตร

การเตรียมตัวตั้งครรภ์สำหรับคุณแม่ที่พร้อมสำหรับการมีบุตรแล้ว แต่ทว่าการมีบุตรนั้นใช่ว่ามีสามีก็สามารถมีบุตรได้เลย ซึ่งคุณแม่ทุกคนล้วนต้องการให้บุตรในครรภ์นั้นมีสุขภาพที่แข็งแรง ร่างกายเจริญเติบโตสมวัย

Read More »