Genetic DNA Security Test

การทดสอบทางการแพทย์สามารถมองหาหลาย ๆ การกลายพันธุ์ของยีนที่สืบทอดมา การทดสอบประเภทนี้เรียกว่าการทดสอบทางพันธุกรรมเชิงทำนาย สำหรับผู้ที่ไม่มีมะเร็ง

Genetic DNA Cancer Test

การทดสอบทางการแพทย์สามารถมองหาหลาย ๆ การกลายพันธุ์ของยีนที่สืบทอดมา การทดสอบประเภทนี้เรียกว่าการทดสอบทางพันธุกรรมเชิงทำนาย ขอแนะนำสำหรับ

Food Intolerance Test

Food Intolerance Test โปรแกรมตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงจากแอนติบอดี้ IgG เนื่องจากอาหารที่เราทานบ่อย หรือทานเป็นประจำในช่วงนั้น จะทำให้ค่าผลการตรวจจะขึ้นสูงเป็นพิเศษ ซึ่งผลการตรวจ Food Intolerance จะเป็นการตรวจอาการแฝงทั้งหมด 222 ชนิด

NK activity test

NK activity test เป็นการตรวจเลือดที่วัดจำนวน IFN-gramma ที่หลั่งออกมา โดยค่านี้จะช่วยประเมินความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิดแบบไม่จำเพาะเจาะจงได้ ทำให้ทราบถึงความสามารถในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสและต่อต้านเซลล์มะเร็งเป็นต้น

Telomere Test

โปรแกรมตรวจเทโลเมียร์ เพื่อวัดอายุและความเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกายเพื่อประเมินโรคแนวใหม่ที่ตรวจลึกถึงระดับเซลล์และโครโมโซม โดยจะเป็นการตรวจจากการวัดความยาวของ DNA ส่วนปลายสุดของโครโมโซม

Micronutrient & Antioxidant Test

โปรแกรมการตรวจระดับสมดุลของสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นการปรับสมดุลของสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อความอ่อนเยาว์อย่างเนิ่นนาน ผิวพรรณสดใส และสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก