หลายปีที่ผ่านมานี้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจตีบตันนับว่าเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ และยังเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ โดยเป็นรองเพียงแค่โรคมะเร็งเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาเราพบว่าพฤติกรรมการกิน การออกกำลังกาย และความเครียดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเป็นโรคนี้กันมากขึ้น  ดังนั้น เราจำเป็นต้องปรับพฤติกรรมของตนเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงของหลอดเลือดตีบตันและโรคหัวใจ เพื่อร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงได้อย่างยาวนาน

ปัจจัยของหลอดเลือดตีบตันและโรคหัวใจ

สำหรับโรคหลอดเลือดตีบตันและโรคหัวใจเกิดจากหลอดเลือดแดงที่เข้าไปหล่อเลี้ยงหัวใจเกิดการแข็งตัว หรืออาจจะมีไขมันเข้าไปเกาะบริเวณผนังหลอดเลือด จนทำให้หลอดเลือดแดงยิ่งแคบลงและทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งอาจร้ายแรงไปถึงขั้นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายได้

สำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าวเกิดจากอายุที่เพิ่มสูงขึ้น มีประวัติทางครอบครัวที่เคยเป็นโรคนี้มาก่อน ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ การสูบบุหรี่ ไขมันในหลอดเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ไม่ออกกำลังกาย มีน้ำหนักมากเกินเกณฑ์มาตรฐาน เป็นโรคเบาหวาน และมีความเครียดสะสม โดยปัจจัยดังกล่าวอาจทำให้เกิดโรคหลอดเลือดตีบตันและโรคหัวใจได้

อาการเตือนก่อนเป็นโรคของหลอดเลือดตีบตันและโรคหัวใจ

มีผู้ป่วยหลายคนเลยทีเดียวที่เพิ่งทราบว่าตนเองเป็นโรคหลอดเลือดตีบตันและโรคหัวใจ โดยอาการส่วนใหญ่มักจะมีอาการเจ็บแน่นบริเวณตรงกลางหน้าอก ไปจนถึงร้าวออกไปทางด้านซ้าย แต่โดยส่วนใหญ่มักจะมีการจุกบริเวณกลางหน้าอกเหมือนกับมีอะไรมาทับหน้าอกเอาไว้ ซึ่งในบางครั้งก็รู้สึกเจ็บร้าวไปที่แขน มือ คอข้างซ้าย โดยสิ่งที่อันตรายจากโรคของหลอดเลือดตีบตันและโรคหัวใจที่สุดคือหลายคนไม่ทราบว่าตัวเองเป็นโรคดังกล่าว ซึ่งกว่าจะรู้ตัวก็อาจจะสายไปซะแล้ว

การตรวจวินิจฉัยและการตรวจรักษา

หากใครที่พบว่าตนเองมีอาการเจ็บแน่นบริเวณที่หน้าอก หรือมีอาการอื่น ๆ ที่เราได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น สามารถมารับการตรวจวินิจฉัยด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจภายใน 10 นาที และเจาะเลือดเพื่อดูเอนไซม์ของหัวใจ เพื่อเช็กให้แน่ใจว่าอาการที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดตีบตัน โรคหัวใจหรือไม่

สำหรับการรักษานั้น หากหลอดเลือดตีบตันเพียงบางส่วนรักษาด้วยยา หากหลอดเลือดตันมากต้องรักษาด้วยการทำบอลลูนหัวใจ และหากไม่สามารถทำบอลลูนหัวใจได้การผ่าตัดทำบายพาสหัวใจ ซึ่งก่อนไปถึงการทำบายพาสโรคหัวใจ เริ่มแรกเราต้องรู้จักการดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ยงของหลอดเลือดตีบตันและโรคหัวใจเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงและมีอายุที่ยืนยาว

ลดความเสี่ยงของหลอดเลือดตีบตัน โรคหัวใจ

หากใครเริ่มกลัวว่าตนเองจะเป็นโรคหลอดเลือดตีบกันและโรคหัวใจเรามีวิธีการลดความเสี่ยงของหลอดเลือดตีบตัน โรคหัวใจให้ทุกคนได้ลองเล่นกัน

1. งดของหวานและอาหารที่มีรสชาติเค็มจัด รวมถึงงดอาหารที่ไม่มีไขมันอิ่มตัว

2. รับประทานอาหารแต่พอดี รวมถึงรับประทานอาหารที่มีไขมันให้น้อยที่สุด

3. ออกกำลังกายยอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์

4.งดและหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตาม

5. พยายามไม่เครียดและพักผ่อนให้เพียงพอ

6. ลดและควบคุมน้ำหนักของตนเองไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐาน

7.ตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง 

สำหรับหลอดเลือดตีบตันและโรคหัวใจในเบื้องต้นเราสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้เพื่อป้องกันตัวเองจากโรคดังกล่าวได้ โดยควรตรวจเช็กร่างกายอย่างต่อเนื่องพร้อมดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองควบคู่กันไป โดยเฉพาะคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ ยิ่งต้องวางแผนและดูแลตนเองเป็นพิเศษ เพราะว่าหากไม่รับการตรวจเช็กร่างกายอย่างสม่ำเสมออาจจะสายเกินแก้ไขก็เป็นไปได้ค่ะ