ปรับระดับวิตามินและแร่ธาตุเฉพาะบุคคลเตรียมเพื่อลูกตั้งแต่ก่อนท้อง

การเตรียมตัวตั้งครรภ์สำหรับคุณแม่ที่พร้อมสำหรับการมีบุตรแล้ว แต่ทว่าการมีบุตรนั้นใช่ว่ามีสามีก็สามารถมีบุตรได้เลย ซึ่งคุณแม่ทุกคนล้วนต้องการให้บุตรในครรภ์นั้นมีสุขภาพที่แข็งแรง ร่างกายเจริญเติบโตสมวัย เพราะฉะนั้น คุณแม่จึงต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือก่อนการมีบุตรทั้งการปรับสมดุลของร่างกายเพื่อช่วยให้ร่างกายพร้อมมากที่สุดสำหรับมีบุตร ดังนั้น มาเตรียมความพร้อมให้คุณแม่มีสุขภาพที่ดี พร้อมสำหรับการมีบุตรกันค่ะ

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบถึงการตั้งครรภ์

ก่อนที่เหล่าคุณแม่จะเตรียมตัวสำหรับมีบุตร คุณแม่และคุณพ่อจำเป็นต้องทราบก่อนว่าปัจจัยใดบ้างที่เป็นความเสี่ยงที่อาจกระทบถึงการตั้งครรภ์ของคุณแม่ โดยมีปัจจัยเสี่ยง ดังต่อไปนี้

แผนปรับพฤติกรรมของคุณแม่เพื่อเตรียมการมีบุตร 

แผนการปรับพฤติกรรมของคุณแม่ให้พร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ โดยขั้นตอนแรกของคุณแม่คือขั้นตอนการเตรียมร่างกายของคุณแม่ให้พร้อมด้วยการออกกำลังกายอย่างเป็นประจำ โดยสามารถออกกำลังกายได้หลายอย่างเลยทีเดียว อาทิ วิ่ง แอโรบิค หรือเล่นโยคะ นอกจากนี้ยังควรฝึกการหายใจเพื่อนำไปปรับใช้ในขณะคลอด 

ต่อมาคือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และควรมีสารอาหารที่จำเป็นอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นการบำรุงร่างกายของคุณแม่ โดยในแต่ละวันคุณแม่ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเน้นสารอาหารและแร่ธาตุที่หลากหลายเพื่อให้คุณแม่มีสุขภาพที่ดีเยี่ยมเพื่อต้อนรับเจ้าตัวน้อยที่กำลังมาอยู่ในครรภ์ในไม่ช้า

ประการสุดท้ายคือการปรับสมดุลฮอร์โมนให้พร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ อาจทำได้ด้วยการรับประทานอาหารเสริมที่จำเป็นก่อนการตั้งครรภ์นั้น ได้แก่ กรดโฟลิค เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความพิการทางสมอง ต่อมาคือน้ำมันปลา ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพศ รวมทั้งเสริมสร้างการเจริญโตและพัฒนาสมองของทารกในครรภ์ 

วิธีการปรับสมดุลร่างกายเพื่อเตรียมตัวสำหรับตั้งครรภ์ของคุณแม่

การปรับความสมดุลของร่างกายเพื่อช่วยในการเตรียมความพร้อมสำหรับการมีบุตรนั้นคุณแม่ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง? ในจุดเริ่มต้นคุณแม่ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการเตรียมก่อนการมีบุตรเป็นอันดับแรก เพื่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญช่วยประเมินความพร้อมการตั้งครรภ์ให้คุณแม่ เพื่อความปลอดภัยของแม่และบุตร    

โดยควรมีการตรวจความสมดุลของฮอร์โมน ระดับของวิตามินในร่างกาย ระดับของโลหิตจาง รวมถึงโรคไทรอยด์ รวมถึงเพื่อให้แพทย์ผู้เชียวชาญได้แนะนำวิธีการปรับจิตใจและปรับร่างกายของตนเองให้พร้อมสำหรับทารกในครรภ์ เพื่อลดความเสี่ยงและให้ทารกในครรภ์มีสุขภาพแข็งแรงตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา

ในช่วงเวลาสำหรับการเตรียมตัวก่อนการมีลูกคุณแม่ก็จำเป็นต้องดูแลร่างกายของตนเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะสุขภาพที่แข็งแรงของคุณแม่นั้นส่งผลโดยตรงต่อบุตร ดังนั้น เพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกน้อยในอนาคต ควรดูแลตนเองตั้งแต่วันนี้