BRM Medical Club คลับส่วนตัวทางการแพทย์ (Exclusive Private Medical Club) ที่ดูแลสมาชิกด้วยเวชศาสตร์เพื่อการป้องกันและคาดการณ์โรค (Predictive Preventive Medicine) ซึ่งเป็นคลินิกคลับทางด้านสุขภาพและความงามระดับพรีเมี่ยมที่ตั้งอยู่ในกลางกรุงเทพมหานคร โดยเน้นการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล (Personal Lifestyle Healthcare Program) เพื่อให้ทุกคนสามารถบริหารจัดการชีวิตของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ ไปพร้อม ๆ กับการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุดและตอบโจทย์ด้านการแก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างตรงจุด
สำหรับด้านบริการของ BRM Medical Club ถือเป็นการให้บริการด้านการออกแบบวางแผนการดูแลรักษาสุขภาพชีวิตเฉพาะบุคคลที่ดีที่สุด ทั้งทางด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ และด้านความงาม โดย BRM Medical Club มีแพ็กเกจสำคัญด้านสุขภาพถึง 27 แพ็กเกจโดยแบ่งการดูแลแต่ละด้าน

 


สำหรับจุดเด่นของ BRM Medical Club คือการนำเครื่องมือทางการแพทย์และเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการตรวจรักษา อย่างเครื่อง Bioscan ที่มี   ความแม่นยำเพื่อใช้ในการวางแผนและออกแบบการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล ด้วยการตรวจโดยใช้ผลทางเลือดและแล็บที่ทันสมัยสามารถเชื่อถือได้ ดังนั้น BRM Medical Club จึงถือว่าเป็น“one stop service” ทางด้านสุขภาพและด้านความงามความงามที่ครบวงวงจร มากที่สุด โดยแบ่งการดูแลแต่ละด้าน ดังนี้

         

  1. LABORATORY TEST เป็นการทดสอบทางการแพทย์ โดยใช้ผลของแล็บเป็นเครื่องมือวัดผลทางด้านสุขภาพ
  2. HEATH MONITORING โปรแกรมการตรวจเช็กร่างกายและสุขภาพ
  3. IV VITAMIN THERAPY โปรแกรมด้านความงามที่ตอบโจทย์กับทุกความต้องการด้านความสวยงาม
  4. PREVENTIVE & ENHANCE การดูแลและป้องกันความเสี่ยงและอันตรายทางด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ
  5. OXYGEN THERAPY เป็นการรักษาเพื่อให้สร้างสมดุลให้ออกซิเจนภายในร่างกาย
  6. REGENERATIVE MEDICINE การแพทย์เพื่อการดูแลผิวครบทุกด้านทุกมิติ
  7. LIFESTYLE MANAGEMENT การจัดการและดูแลพฤติกรรมการใช้ชีวิตเฉพาะบุคคล สำหรับผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ รวมถึงต้องเผชิญกับความเครียดก็สามารถวางแผนและดูแลการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้
  8. BEAUTY CENTER ศูนย์รวมของการดูแลด้านความงามแบบครบวงจร ทั้งการดูแลผิวทั้งรอยสิวและริ้วรอยต่าง ๆ พร้อมทั้งการยกกระชับและลดไขมัน เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านความงามได้อย่างตรงจุด มาพร้อมกับคอร์สการเตรียมตัวสู่การเป็นเจ้าสาวที่สมบูรณ์แบบ ในวันที่สำคัญที่สุดสำหรับเจ้าสาวทุกคน
 
 


ไม่เพียงแค่การเป็นศูนย์รวมทางด้านสุขภาพและความงามเท่านั้น แค่นี่ยังเป็นการกรุยทางสู่เส้นทางสุขภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับคุณเพียงคนเดียว พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการใช้ชีวิต ที่ไม่ใช่แค่เพียงการดูแลสุขภาพเท่านั้น ยังเป็นการบริหารการใช้ชีวิตและสุขภาพอย่างมีคุณภาพ (Health Management) เพื่อรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ภายในคลินิกยังประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างแท้จริง โดยทีมแพทย์ของเราพร้อมวางแผนการใช้ชีวิตของเฉพาะบุคคลอย่างใกล้ชิด โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผน และการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเคร่งครัด
โดยเป้าหมายของเราคือสุขภาพที่ดีของทุกคน รวมถึงต้องการใช้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขที่ยืนยาว