ตรวจภูมิคุ้มกัน

ตรวจภูมิคุ้มกัน

ภูมิคุ้มกันต้านเชื้อโรคของเรา…มีเพียงพอหรือไม่?

 
เราขอแนะนำ Immune Status Screening (ตรวจความพร้อมของภูมิต้านในการป้องกันโรค) ….รับประกันมาตราฐานห้องแล็ปเดียวกับโรงพยาบาลชั้นนำในกรุงเทพฯ ราคาพิเศษกว่าที่ใดเพียง 4,500฿ จากราคาปกติ 7,000 ฿
สำหรับ 50 ท่านแรกเท่านั้น
เราตรวจอะไรบ้าง?
 
ตรวจการทำงานของเม็ดเลือดขาวแบบละเอียด (CD Profile) วิเคราะห์การทำงานของเม็ดเลือดขาวแบบละเอียด เพื่อนำมาใช้วางแผนในการเสริมภูมิต้านทานเพื่อป้องกัน
 
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) เพื่อหาความผิดปกติของส่วนประกอบของเลือด ได้แก่ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด ประเมินความเข้มข้นของเลือด ซึ่งบอกถึงภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกาย
 
ะดับ Vitamin D3 ช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาเซลล์ ความแข็งแกร่งระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยต่อสู้กับการติดเชื้อ รวมถึงโรคหวัดและไข้หวัดใหญ่
 
การตรวจความพร้อมของภูมิต้านในการป้องกันโรค
ร่างกายของคนเรานั้น มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดูแลและป้องกันร่างกายไม่ให้เกิดการติดเชื้อ โดยมีเม็ดเลือดขาวที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือดและตามอวัยวะต่างๆ คอยช่วยคุ้มกันดูแล แต่ถ้าหากภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือลดลง จะส่งผลให้เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆ อาทิ ไวรัส แบคทีเรีย อาจเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น จึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยตามมาเราสามารถรู้ระดับภูมิคุ้มกันโรคได้จากการตรวจ โดยการตรวจนั้น จะแบ่งเป็น 3 อย่าง
  1.  การตรวจการทำงานของเม็ดเลือดขาวแบบละเอียด (CD Profile) เป็นการวิเคราะห์การทำงานของเม็ดเลือดขาว ซึ่งก็คือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแบบละเอียด เพื่อนำมาใช้วางแผนในการเสริมภูมิต้านทานเพื่อป้องกันโรค
  2.  การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) เพื่อหาความผิดปกติของส่วนประกอบของเลือด ได้แก่ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด และประเมินความเข้มข้นของเลือด ซึ่งอาจบอกถึงภาวะที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกาย
  3. การตรวจวัดระดับวิตามินดี เพราะวิตามินดีช่วยในการเสริมสร้างการพัฒนาเซลล์ ความแข็งแกร่ง และการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ ยังช่วยต่อสู้กับการติดเชื้อทุกชนิดรวมถึงโรคหวัดและไข้หวัดใหญ่

BRM Medical club Bangkok คลินิกคลับสุขภาพ คลับส่วนตัวของคนรักสุขภาพ  คลับทางการแพทย์ที่ดูแลสมาชิกอย่างใกล้ชิด  ด้วย “เวชศาสตร์ป้องกันและคาดการณ์โรค” Preventive Bangkok ป้องกันมะเร็ง สู้โรคมะเร็ง มะเร็งทางเลือก ป้องกันโรคหัวใจ, BRM ปรับสมดุลร่างกาย ปรับสมดุลสุขภาพ ฮอร์โมนผิดปกติ ประจำเดือนไม่ปกติ PMS Premenstrual Syndrome, ดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ  BRM Aesthetic Bangkok ดูแลความงาม Anti-aging Bangkok ชะลอวัย ต่อต้านริ้วรอย, Bangkok Regenerative Medical Club, Medical Club Thailand