วิตามินดี ป้องกันไวรัส

งานวิจัยชี้ วิตามิน D ป้องกันไวรัส

ภาวะขาดวิตามินดี เกี่ยวกันกับการลดอัตราเสี่ยงโควิด-19

ทำไมต้องเป็นวิตามินดี

นักวิจัยมหาวิทยาลัยทรินิตี้ คอลเลจ ดับลิน ได้สรุปไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของวิตามินดีและอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มีนัยสำคัญทางสถิติ

การวิจัยพบว่า เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล วิตามินดีในยุโรปย้อนหลัง 20 ปี เทียบกับอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 ก็พบว่า อัตราการติดเชื้อและอัตราการตายสูงอยู่ในหมู่ประชากรที่มีระดับวิตามิต่ำ

วิตามินดี น่าจะลดความรุนแรงของโรคโควิด-19 ได้อย่างไร ?

จากการวิจัยพบว่า

  1. นอกเหนือจากการที่วิตามินดีมีความสำคัญต่อความแข็งแรงของกระดูก วิตามินดียังได้รับการยืนยันว่ามีบทบาทใการสรา้งเสริมภูมิคุ้มกันและภูมิต้านทานต่อโรคติดเชื้อชนิดต่างๆ รวมทั้งโรคติดเชื้อไวรัสของทางเดินหายใจ
  2. วิตามินดี ยังทำหน้าที่ควบคุมไม่ให้ภูมิต้านทานทำงานมากเกินจนเกิดผลร้ายต่ออวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ที่เรียกว่า CYTOKINE STORM ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคโควิด-19 
 
 

BRM Medical club Bangkok คลินิกคลับสุขภาพ คลับส่วนตัวของคนรักสุขภาพ  คลับทางการแพทย์ที่ดูแลสมาชิกอย่างใกล้ชิด  ด้วย “เวชศาสตร์ป้องกันและคาดการณ์โรค” Preventive Bangkok ป้องกันมะเร็ง สู้โรคมะเร็ง มะเร็งทางเลือก ป้องกันโรคหัวใจ, BRM ปรับสมดุลร่างกาย ปรับสมดุลสุขภาพ ฮอร์โมนผิดปกติ ประจำเดือนไม่ปกติ PMS Premenstrual Syndrome, ดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ  BRM Aesthetic Bangkok ดูแลความงาม Anti-aging Bangkok ชะลอวัย ต่อต้านริ้วรอย, Bangkok Regenerative Medical Club, Medical Club Thailand