Anti-aging Beauty/ Aesthetic Treatments 

Hairchymal Injection

Hairchymal Injection

ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมสำหรับผู้ที่มีศีรษะล้านหรือผมร่วงซึ่งเป็นอาการผมร่วงที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆเช่น ความไม่สมดุลของฮอร์โมนความเครียดอายุหรือเคมีบำบัด

65,000 .-

Anti-aging Beauty/ Aesthetic Treatments