Switzerland Filler

Switzerland Filler

9,900 .-

Switzerland Filler

รับรูปหน้าให้เรียวเล็ก V-SHAPE
Filler ปรับรูปคาง ราคาพิเศษ 9,900.-

Switzerland Filler ฟิลเลอร์คุณภาพสูงคงผลลัพธ์ได้นานสูงสุด 18 – 24 เดือน ผลิตและผ่านการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะขั้นสูงจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ผ่านการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องโดย อย. สหรัฐอเมริกา ยุโรปและไทย