Hyperbaric Oxygen Therapy

Hyperbaric Oxygen Therapy

1,000 .-

2,000 .-

ทำลายเชื้อโรค

Hyperbaric Oxygen Therapy

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรคด้วย Hyperbaric Oxygen Therapy ออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ที่ได้รับการยอมรับจากแพทย์ทั่วโลก

ทดลองทำ 1 ครั้งเพียง 1,000 บาท จากปกติ 2,000 บาท

พิเศษแพ็คเกจ 12 ครั้งเพียง 9,900 บาท จากราคาปกติ 15,000 บาท

BRM คลับส่วนตัวทางการแพทย์ ( Exclusive Private Medical Club) ที่ดูแลสมาชิกของเราทุกท่าน ด้วย “เวชศาสตร์เพื่อการป้องกันและคาดการณ์โรค (Predictive Preventive Medicine)