PREVENTIVE & ENHANCE

L’Carnitine

L’Carnitine

ปรับปรุงการฟื้นฟูการออกกำลังกายช่วยเคลื่อนย้ายกรดไขมันเข้าสู่เซลล์ได้มากขึ้น
เผาผลาญเป็นพลังงาน ด้วยการให้คำปรึกษาและตรวจสอบจากแพทย์รวมถึงอาหารและการออกกำลังกายอย่างละเอียดสามารถทำได้ เพิ่มความสามารถในการเผาผลาญไขมันและลดน้ำหนัก

1,750 .-

PREVENTIVE & ENHANCE