PREVENTIVE & ENHANCE

Glutathione

Glutathione

ลดความเครียดออกซิเดชั่น ช่วยย้อนวัยป้องกันมะเร็งรักษาความจำและยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพผิว เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยป้องกันความเสียหายต่อส่วนประกอบสำคัญของเซลล์ที่เกิดจากอนุมูลอิสระ

1,000 .-

PREVENTIVE & ENHANCE