ตรวจสุขภาพกับ BRM Healthcare Program

ตรวจสุขภาพกับ MRM

ตรวจสุขภาพเชิงลึกเฉพาะบุคคล
Personal Lifestyle Healthcare Program  

ตรวจสุขภาพและดูแลด้วยเวชศาสตร์การป้องกัน Preventive Medicine คือ การให้สำคัญกับการป้องกัน และลดการแพร่กระจายของโรค และเพื่อให้ทราบถึง “ต้นตอ” ที่จะทำให้เกิดโรค และการเฝ้าระวังให้เกิดโรคต่างๆช้าที่สุด หรือ ไม่เกิดโรคเลย การตรวจวิเคราะห์สุขภาพเพื่อจุดประสงค์นี้ จึงต้องอาศัยผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ในหลากหลายส่วน เช่น การตรวจเลือด ปัสสาวะ น้ำลาย อุจจาระ เป็นต้น เพื่อ “หาสาเหตุ” ของการเกิดโรค 

และ “รู้ล่วงหน้า” ถึงความบกพร่องของร่างกาย และทำการแก้ไขหรือป้องกันได้ทันเวลา

โปรแกรมการตรวจวิเคราะห์สุขภาวะ เพื่อการสร้าง Personal Lifestyle Healthcare Program จึงเป็นการตรวจอย่างละเอียดในระดับโมเลกุลในด้านต่างๆ  ที่เป็นผลดีในการบ่งบอกถึงโอกาสการเกิดปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตที่มีความสุขของทุกคน

การแพทย์รูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า Lifestyle Healhcare Program เน้นการสร้างสมดุลย์ระหว่างร่างกายกับรูปแบบการใช้ชีวิต ที่คลอบคลุมเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้

Well-Being 
สุขภาพดีทั้งภายในภายนอก

Physical Health
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

Mental Health 
จิตใจและอารมณ์ที่มั่นคง สดใส และมีความสุข

Spiritual Health 
สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณคือความสุข ที่เกิดจากการรับรู้ เข้าใจ ในธรรมชาติ ชีวิต และสรรพสิ่งรอบตัว

Social Health 
ความสามารถในการอยู่ร่วมกันในสังคม แบบมีความสุข

Aesthetic Care
ความสวยงามของเรือนร่าง ผิวพรรณ ใบหน้า

Quality of living 
การใช้ชีวิตท่ีมีคุณภาพขึ้น ในเรื่อง การนอน การรับประทาน การออกกําลังกาย

เริ่มต้นที่ Genetic Testing เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติของดีเอ็นเอในยีนส์ นำไปสู่การทราบถึงความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ ที่ส่งต่อทางพันธุกรรม และยังเป็นข้อมูลที่บ่งบอกสุขภาพร่างกายของเราในอนาคต เพื่อการสร้างแผนการรักษาสุขภาพที่ทำให้เราห่างไกลจากโรคร้ายได้มากที่สุด

นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสุขภาวะเชิงลึกด้านอื่นๆ เช่น ความบกพร่องทางโภชนาการ (Nutritional Deficiencies) สารพิษต่าง ๆ (Toxins and Poisons) ความไม่สมดุลของระบบฮอร์โมนและระบบสื่อประสาท (Neurotransmitter and Hormonal imbalances) และอาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ (Food  Allergies) เป็นต้น

โดยการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ อุจาระ น้ำลาย และเส้นผม เป็นต้น เพื่อหาตัวบ่งชี้สภาพปัญหาสุขภาพ หลายๆอย่าง ยกตัวอย่าง เช่น

– ตรวจกรดอะมิโน ในเลือด (Amino acids in blood)

– ตรวจกรดอินทรีย์ ในปัสสาวะ (Organic acids in urine)

– ตรวจระดับของฮอร์โมนคอร์ติซอล ในน้ำลาย (Cortisol levels in saliva  )

– ตรวจสารอาหารและโลหะหนัก ในเลือด ปัสสาวะ หรือ เส้นผม (Nutrient and toxic minerals in blood, urine or hair)

– ตรวจโปรตีนหรืออาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ ในเลือด (Food Allergies in blood) เป็นต้น

เพราะเราตระหนักว่าทรัพย์สินที่มีคุณค่าที่สุดคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เราคือคลับส่วนตัวทางการแพทย์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มุ่งหวังการสร้างสรรค์ “เส้นทางการใช้ชีวิตและสุขภาพอย่างมีคุณภาพ” สําหรับคุณอย่างครอบคลุม

– การตรวจสุขภาพเชิงลึก (ฮอร์โมน, วิตามิน, สารพิษ และการเผาผลาญในระดับเซลล์)

– การปรับสมดุลฮอร์โมนด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

– การขับสารพิษ โลหะหนักสะสมมานานขนาดไหน เอาออกบ้าง

– การปรับสมดุลวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระ

– เช็คภูมิแพ้อาหารแฝง ทานอาหารทุกวัน ไม่เคยรู้ว่าแพ้

– ตรวจ DNA : ไลฟ์สไตล์ของคุณ เหมาะกับตัวคุณจริงหรือไม่ รู้จักร่างกายและข้อจำกัดต่างๆ

BRM คือ คลินิกสุขภาพ คลับดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ เสริม ซ่อมและสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยเวชศาสตร์ป้องกันโรค Preventive medicine Bangkok อันเนื่องจากฮอร์โมนไม่ปกติ (Imbalance Hormone) สมดุลร่างกายผิดปกติ และป้องกันปัญหาสุขภาพต่างๆ เช่น แพ้นม นอนไม่หลับ ป้องกันมะเร็ง โรคหัวใจ เจ็บเข่า ข้อเข่ากระดูก กรดไหลย้อน ผอมมีพุง ผมร่วง เข่าลั่น เป็นแพทย์ทางเลือก หรือสุขภาพทางเลือก (Alternative health, Alternative medicine)

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาวิเคราะห์ เพื่อสร้างแผนการดูแลสุขภาพ ที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตให้มากที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องเลิกทำกิจกรรมที่ชอบ ไม่ต้องเลิกการทานอาหารจานโปรด แต่จะเป็นการปรับพฤติกรรมที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพโดยตรง และเพิ่มเติมพฤติกรรมที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นไปพร้อมๆ กัน…

 

“เราจะไม่รอจนถึงวันที่คุณเจ็บป่วยอย่างแน่นอน….”

 


BRM Medical club Bangkok คลินิกคลับสุขภาพ คลับส่วนตัวของคนรักสุขภาพ  คลับทางการแพทย์ที่ดูแลสมาชิกอย่างใกล้ชิด  ด้วย “เวชศาสตร์ป้องกันและคาดการณ์โรค” Preventive Bangkok ป้องกันมะเร็ง สู้โรคมะเร็ง มะเร็งทางเลือก ป้องกันโรคหัวใจ, BRM ปรับสมดุลร่างกาย ปรับสมดุลสุขภาพ ฮอร์โมนผิดปกติ ประจำเดือนไม่ปกติ PMS Premenstrual Syndrome, ดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ  BRM Aesthetic Bangkok ดูแลความงาม Anti-aging Bangkok ชะลอวัย ต่อต้านริ้วรอย, Bangkok Regenerative Medical Club, Medical Club Thailand