BRM Preventive Bangkok เวชศาสตร์ป้องกัน กรุงเทพฯ

BRM Medical Club   
คือ Preventive Bangkok

เวชศาสตร์การป้องกัน

 

เราดูแลสมาชิกด้วย “เวชศาสตร์ป้องกัน”  (Preventive Medicine) ที่ให้สำคัญกับการป้องกัน และลดการแพร่กระจายของโรค ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดยมีการประยุกต์ความรู้ทุกด้านนำมาใช้ร่วมกันแบบองค์รวม เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย โดยมีการป้องกันใน 3 ระดับ

1) การป้องกันก่อนเป็นโรค ด้วยการใช้วัคซีน การหาปัจจัยเสี่ยง และให้ความรู้เพื่อให้แต่ละคนรู้จักป้องกันด้วยตัวเอง

2) การตรวจคัดกรอง และการวินิจฉัยโรคเพื่อการรักษาที่ถูกต้องแม่นยำ รวมถึงการตรวจเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ

3) การป้องกัน และฟื้นฟูสภาพหลังจากเป็นโรค เพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ หรือส่งต่อโรคให้ผู้ใกล้ชิด

เพราะการป้องกันคือการรักษาที่ดีสุด ดังนั้น การวางแผนเพื่อการป้องกันการเกิดโรค จึงเข้ามาเป็นแนวคิดที่สำคัญของวงการสาธารณสุขโลก และมีความพยายามที่จะนำแนวคิดนี้มาใช้ในการสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชากรมากกว่าที่จะรอให้เกิดโรคแล้วจึงทำการรักษา ซึ่งแนวทางในการป้องกันก่อนโรคเกิดนั้น สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การตรวสุขภาพลึกถึงระดับยีนส์ (Genetic Test) เพื่อตรวจสอบพันธุกรรม ว่ามีความเสี่ยงในการเกิดโรคใดบ้าง เพื่อการวางแผนการป้องกันหรือรักษาได้ทันการ 

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ เติมส่วนที่ยังขาด และเสริมส่วนที่ดีแล้วให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้ร่างกายทนทานต่อมลภาวะ และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม รวมถึงอายุที่มากขึ้น จะทำอย่างไร ให้อวัยวะในร่างกายเสื่อมสภาพช้าที่สุด

__________________________
ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน เพื่อปรับสมดุลสุขภาพ
 

BRM Medical club Bangkok คลินิกคลับสุขภาพ คลับส่วนตัวของคนรักสุขภาพ  คลับทางการแพทย์ที่ดูแลสมาชิกอย่างใกล้ชิด  ด้วย “เวชศาสตร์ป้องกันและคาดการณ์โรค” Preventive Bangkok ป้องกันมะเร็ง สู้โรคมะเร็ง มะเร็งทางเลือก ป้องกันโรคหัวใจ, BRM ปรับสมดุลร่างกาย ปรับสมดุลสุขภาพ ฮอร์โมนผิดปกติ ประจำเดือนไม่ปกติ PMS Premenstrual Syndrome, ดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ  BRM Aesthetic Bangkok ดูแลความงาม Anti-aging Bangkok ชะลอวัย ต่อต้านริ้วรอย, Bangkok Regenerative Medical Club, Medical Club Thailand