แผนการตรวจสุขภาพ เพื่อการสร้าง Life Style Healthcare Program

Lifestyle Healthcare Program 

แผนการตรวจสุขภาพเชิงลึก 

 

เพราะแนวคิดหลักของ Preventive Medicine คือ การให้สำคัญกับการป้องกัน และลดการแพร่กระจายของโรค และเพื่อให้ทราบถึง “ต้นตอ” ที่จะทำให้เกิดโรค และการเฝ้าระวังให้เกิดโรคต่างๆช้าที่สุด หรือ ไม่เกิดโรคเลย การตรวจวิเคราะห์สุขภาพเพื่อจุดประสงค์นี้ จึงต้องอาศัยผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ในหลากหลายส่วน เช่น การตรวจเลือด ปัสสาวะ น้ำลาย อุจจาระ เป็นต้น เพื่อ “หาสาเหตุ” ของการเกิดโรค 

และ “รู้ล่วงหน้า” ถึงความบกพร่องของร่างกาย และทำการแก้ไขหรือป้องกันได้ทันเวลา

โปรแกรมการตรวจวิเคราะห์สุขภาวะ เพื่อการสร้าง Personal Lifestyle Healthcare Program จึงเป็นการตรวจอย่างละเอียดในระดับโมเลกุลในด้านต่างๆ  ที่เป็นผลดีในการบ่งบอกถึงโอกาสการเกิดปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตที่มีความสุขของทุกคน

เริ่มต้นที่ Genetic Testing เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติของดีเอ็นเอในยีนส์ นำไปสู่การทราบถึงความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ ที่ส่งต่อทางพันธุกรรม และยังเป็นข้อมูลที่บ่งบอกสุขภาพร่างกายของเราในอนาคต เพื่อการสร้างแผนการรักษาสุขภาพที่ทำให้เราห่างไกลจากโรคร้ายได้มากที่สุด

นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสุขภาวะเชิงลึกด้านอื่นๆ เช่น ความบกพร่องทางโภชนาการ (Nutritional Deficiencies) สารพิษต่าง ๆ (Toxins and Poisons) ความไม่สมดุลของระบบฮอร์โมนและระบบสื่อประสาท (Neurotransmitter and Hormonal imbalances) และอาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ (Food  Allergies) เป็นต้น

โดยการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ อุจาระ น้ำลาย และเส้นผม เป็นต้น เพื่อหาตัวบ่งชี้สภาพปัญหาสุขภาพ หลายๆอย่าง ยกตัวอย่าง เช่น

– ตรวจกรดอะมิโน ในเลือด (Amino acids in blood)

– ตรวจกรดอินทรีย์ ในปัสสาวะ (Organic acids in urine)

– ตรวจระดับของฮอร์โมนคอร์ติซอล ในน้ำลาย (Cortisol levels in saliva  )

– ตรวจสารอาหารและโลหะหนัก ในเลือด ปัสสาวะ หรือ เส้นผม (Nutrient and toxic minerals in blood, urine or hair)

– ตรวจโปรตีนหรืออาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ ในเลือด (Food Allergies in blood) เป็นต้น


BRM Medical club Bangkok คลินิกคลับสุขภาพ คลับส่วนตัวของคนรักสุขภาพ  คลับทางการแพทย์ที่ดูแลสมาชิกอย่างใกล้ชิด  ด้วย “เวชศาสตร์ป้องกันและคาดการณ์โรค” Preventive Bangkok ป้องกันมะเร็ง สู้โรคมะเร็ง มะเร็งทางเลือก ป้องกันโรคหัวใจ, BRM ปรับสมดุลร่างกาย ปรับสมดุลสุขภาพ ฮอร์โมนผิดปกติ ประจำเดือนไม่ปกติ PMS Premenstrual Syndrome, ดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ  BRM Aesthetic Bangkok ดูแลความงาม Anti-aging Bangkok ชะลอวัย ต่อต้านริ้วรอย, Bangkok Regenerative Medical Club, Medical Club Thailand