LifeStyle Healthcare … สุขภาพดี บนการใช้ชีวิตแบบที่ชอบ

ในปัจจุบันสถานการณ์ความเจ็บป่วยของคนนั้นแตกต่างไปจากเดิมมาก อันเนื่องมาจากรูปแบบการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ความเครียดจากการทำงาน ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ได้ง่ายขึ้น แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถรักษาได้ แต่อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วยทั้งร่างกายและจิตใจนั้นย่อมเป็นผลดีมากกว่า เพราะการเกิดโรคภัยนั้น ทำให้ต้องหยุดการทำงานหรือกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ ต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการเจ็บป่วย และมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง

ด้วยเหตุนี้เอง การแพทย์รูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า Lifestyle Healhcare Program จึงเกิดขึ้น ที่เน้นการสร้างสมดุลย์ระหว่างร่างกายกับรูปแบบการใช้ชีวิต ที่คลอบคลุมเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้

Well-Being 
สุขภาพดีทั้งภายในภายนอก

Physical Health
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

Mental Health 
จิตใจและอารมณ์ที่มั่นคง สดใส และมีความสุข

Spiritual Health 
สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณคือความสุข ที่เกิดจากการรับรู้ เข้าใจ ในธรรมชาติ ชีวิต และสรรพสิ่งรอบตัว

Social Health 
ความสามารถในการอยู่ร่วมกันในสังคม แบบมีความสุข

Aesthetic Care
ความสวยงามของเรือนร่าง ผิวพรรณ ใบหน้า

Quality of living 
การใช้ชีวิตท่ีมีคุณภาพขึ้น ในเรื่อง การนอน การรับประทาน การออกกําลังกาย

และที่สำคัญ โปรแกรมการดูแลสุขภาพในรูปแบบของ Lifestyle Healthcare จะเป็นแบบแผนเฉพาะบุคคล ซึ่งจะถูกออกแบบมาจาก…

เป้าหมายหรือความต้องการในเรื่องการดูแลสุขภาพ โดยทีมแพทย์จะซักถาม พูดคุย ถึงจุดประสงค์ เป้าหมายในการดูแลสุขภาพ หรืออาการความผิดปกติและความเจ็บป่วยที่กำลังเผชิญ รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบัน
ประกอบกับการตรวจสุขภาพถึงระดับยีนส์และดีเอ็นเอ

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาวิเคราะห์ เพื่อสร้างแผนการดูแลสุขภาพ ที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตให้มากที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องเลิกทำกิจกรรมที่ชอบ ไม่ต้องเลิกการทานอาหารจานโปรด แต่จะเป็นการปรับพฤติกรรมที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพโดยตรง และเพิ่มเติมพฤติกรรมที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นไปพร้อมๆกัน

อย่างไรก็ตาม Lifestyle Healthcare จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ หากขาดความร่วมมือระหว่างคุณและทีมแพทย์ เราจะต้องมีกติกาที่ยึดถือและปฎิบัติร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพของคุณได้อย่างเต็มที่ และอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ “ความต่อเนื่อง” ในการตรวจร่างกาย และเก็บข้อมูลสุขภาพในชีวิตประจำวัน เพื่อให้คุณมีสุขภาพแข็งแรง และลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคภัยต่างๆให้ได้มากที่สุด


BRM Medical club Bangkok คลินิกคลับสุขภาพ คลับส่วนตัวของคนรักสุขภาพ  คลับทางการแพทย์ที่ดูแลสมาชิกอย่างใกล้ชิด  ด้วย “เวชศาสตร์ป้องกันและคาดการณ์โรค” Preventive Bangkok ป้องกันมะเร็ง สู้โรคมะเร็ง มะเร็งทางเลือก ป้องกันโรคหัวใจ, BRM ปรับสมดุลร่างกาย ปรับสมดุลสุขภาพ ฮอร์โมนผิดปกติ ประจำเดือนไม่ปกติ PMS Premenstrual Syndrome, ดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ  BRM Aesthetic Bangkok ดูแลความงาม Anti-aging Bangkok ชะลอวัย ต่อต้านริ้วรอย, Bangkok Regenerative Medical Club, Medical Club Thailand